TransTOOL - transpozycja guzowatości

Przesunięcie guzowatości piszczelowej z wykorzystaniem narzędzia Trans TOOL.

{ Artykuł do czasopisma Nowoczesna Klinika Weterynaryjna 2023 } 


Zwichnięcie rzepki jest przypadłością, w której rzepka zamiast poruszać się anatomicznie w bruździe międzykłykciowej wypada z niej i następuje zwichnięcie.

Najczęściej występuje zwichnięcie w kierunku przyśrodkowym, choć zdarzają się również przypadki luksacji bocznej.
Występuje u wszystkich ras psów, jednak znacznie częściej schorzenie to dotyczy ras małych i miniaturowych.  

 Jedną z najpopularniejszych metod leczenia zwichnięcia rzepki jest przesunięcie guzowatości piszczelowej. Polega ono na niecałkowitym, pionowym przecięciu kości piszczelowej podobnie jak przy zabiegu TTA (Tibial Tuberosity Advancement – wysunięcie guzowatości piszczelowej) i przemieszczeniu jej w płaszczyźnie czołowej.    

Cięcie wykonujemy w 30 procentach całkowitej szerokości piszczeli w widoku bocznym.

Podczas planowania przedoperacyjnego chirurg wstępnie określa odległość wymaganego przesunięcia, jednak wymaga to śródoperacyjnego sprawdzenia.
Utrzymanie wymaganego przesunięcia podczas testu za pomocą dłoni jest trudne i nieprecyzyjne natomiast ustabilizowanie guzowatości po transpozycji za pomocą implantu utrudnia ewentualną korektę w przypadku dalszego nieprawidłowego ruchu rzepki w bruździe rzepkowo-udowej.

W takim przypadku musimy usunąć implant, zwiększyć odległość przesunięcia i ponownie wprowadzić implant w innym miejscu.
Pozostawia to niepotrzebny ubytek w tkance kostnej i ogranicza liczbę prób, które możemy wykonać.       

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie Trans TOOL - specjalnego przyrządu do transpozycji guzowatości piszczelowej, który umożliwia precyzyjne wykonanie zabiegu oraz sprawdzenie jego efektu w trakcie trwania operacji.  Przyrząd ten dostępny jest w czterech różnych rozmiarach. 

W zależności od wielkości pacjenta możemy wybrać jeden z czterech systemów

1.5 i 2.0 (rasy miniaturowe i małe), 2.4/2.7 (rasy średnie) oraz 3,5 (rasy duże).