implanty na zamówienie

 jak to robimy? 


Analiza X-Ray, CT, MRI, zdjęcia

Dzięki temu możemy szybko ocenić pacjenta i powiedzieć, co możemy dla niego zrobić. 
 


Badanie przypadku 

Ze względu na najwyższe dobro pacjenta staramy zachować jak najwięcej tkanki kostnej i miękkiej oraz uchronić stawy pacjenta.
 


Projektowanie

Uczestniczą Państwo w każdym etapie pojektowania, Państwa uwagi są na bieżąco uwzględniane w projekcie. 
 


Badania MES i optymalizacja projektu

Po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu wyrobu wykonujemy szereg badań MES w celu ostatecznej optymalizacji projektu i weryfikacji założeń wstępnych. 
 


Finalny produkt

Implanty wykonywane na zamówienie mogą być wyprodukowane konwencjonalnymi technologiami - jak frezowanie, czy toczenie lub bardzo nowoczesnymi - jak druk 3D.
Do wykonania implantów stosujemy jedynie materiały z certyfikatem do użytku medycznego zgodne z normami ISO i ASTM.